2010-2011

Лекция 26:

XGP – 20.08.2011, Иван Танев, Университет Doshisha, Киото, Япония

Лекция 25:

Data centers – 02.05.2011, 17:30 ч.,Здравко Николов

Лекция 24:

Microsoft Visionary Insight – 29.03.2011, 17:00-18:30 ч.,Rob Miles, MVP, Hull University UK and Damien Caro, Unified Communications Technic, Microsoft

Лекция 23:

Cyber Crimes – 18.01.2011, 17:15-19.00 ч., Явор Колев, началник сектор

Лекция 22:

MS trends – 19.10.2010, 16:30ч., Beth Massi and John Waters