Social Media – 01.12.2009, 18:30ч.

Rasmus Møller-Nielsen and Michael Andreas Hansen

Social Media ( How social networks are changing the media landscape )

Лектор: Rasmus Møller-Nielsen
Rasmus Møller-Nielsen

Rasmus is motivated in his work by the importance of online-based social networks in the enhancement of user control on the Internet and in society generally. Rasmus therefore mainly works on the strategic level, showing how companies, organisations, associations, etc., can utilise the dynamics and functions of social networks to the benefit of both themselves and the users. Rasmus hopes to contribute towards promoting and developing the positive aspects of the growing use of online-based social networks.

Лектор: Michael Andreas Hansen
Michael Andreas Hansen

Michael is motivated in his work by the desire to create solid and lasting concepts which will exploit the possibilities offered by online-based social networks. Michael’s goal is to help to reinvent and streamline, via increased user involvement, the ways in which we work with marketing.

Кога: 1 Декември 2009 (вторник), 18:30ч.
Къде: ФМИ, бул. Джеймс Баучер 5, зала Мусала
Вход: свободен

Кратко съдържание:

  • The changes in the media world and the diversion of the advertisers money stream.
  • The new infrastructure of the online media world with Google and Facebook as key players.
  • The business environment appearing as a consequence of this new infrastructure.
  • Komfo as an example of one of these new companies and a few examples on what we have done.
  • The reason behind our vision and what the future hopefully will bring for us.

Със съдействието на Komfo.

Komfo

Обратна връзка:

Поредната лекция от Академия за ИТ лидери едва побра в зала „Мусала” във ФМИ всички желаещи да чуят презентацията „Social Media: How social networks are changing the media landscape”. Тя бе представена от Размус Мьолер-Нилсън и Майкъл Андерсен от компанията за разработка на социални приложения Комфо. Лекцията беше подкрепена с реални бизнес казуси от екипа на Комфо. Създават ли социалните мрежи нова бизнес ситуация и къде е мястото на софтуерните разработчици в нея, бе основната тема на срещата.
Какви са целите на едно Фейсбук приложение, дали само да популяризират на даден продукт или услуга, през изграждане на общности, до събиране на информация за пазара или за продуктовото развитие. Какви трябва да бъдат софтуерните специалисти, който да изработят това може да видите в презентацията и видеото от лекцията.

Видео:

Постер:Poster