FreeBSD – 06.11.2011

Philip Paeps

Emebedding FreeBSD: for large and small beds

Лектор: Philip Paeps
Philip_Paeps

Philip Paeps е софтуерен консултант, фокусиран върху embedded и real-time системите. В свободното си време той е програмист, участващ в разработването на FreeBSD ядро. Член е на FreeBSD security team and the FreeBSD core team secretary. И както обича да казва използва FreeBSD от толкова отдавна, че дори не може да си спомни от кога.

Лекцията се организира със съдействието на OpenFest 2011.

Кога: 6 ноември, неделя, 11:00ч.
Къде: ФМИ, бул. Джеймс Баучер 5, зала Мусала
Вход: свободен

Обратна връзка:

Лекция 28 от Академия за ИТ лидери предостави един различен и определено приятелски подход на студентите.

Филипс Паепс сподели плановете си за FreeBSD и постиженията си в областта на по чаша бира. Операционната система работи с изключително малко хардуерни ресурси и подходяща за работа на малки устройства. Приложимостта й в областта на микроелектроника е огромна и това породи запалена дискусия относно дизайна и производителността на чипове и микропроцесори. Филип е редовен лектор в България, с радост идва всеки път и се надява да спечели ентусиасти в подкрепа на неразточителната и ефективна FreeBSD. Пожелаваме му успех!

Постер:Poster