Oracle – 17.12.2008, 17:00-19:30ч.

Даниела Миланова, Старши консултант продажби, Oracle България

Иновативност в IT развитието и традиция в надеждността на системите с релационните бази дани на Oracle

Лектор: Даниела Миланова, Старши консултант продажби, Oracle България

Кога: на 17.12 (сряда) 17:00 – 19:30

Къде: зала Мусала, ФМИ

Кратко съдържание:

В лекцията ще бъде засегнат иновативният подход на Oracle в реализация на консолидирана платформа за надеждност на пазената информация в рамките на една организация. Ще бъде представена цялостна картина за съхранение и управление на структурирани и неструктурирани данни, защита от загуба на данни, механизми за предотвратявяне спирането на системите, както и контрол на достъпа до тях. Ще бъдат представени подходите при предоставяне на информация за бизнес анализ и управление на дейността на организациите.

За Оракъл:

Бизнесът на Oracle е информацията – нейното управление, използване, споделяне и защита. Вече три десетилетия Oracle – най-голямата компания за корпоративен софтуер в света – предлага софтуер и услуги, които дават възможност на организациите да получават най-точна и актуална информация от своите бизнес системи.

Обратна връзка:

Четвъртата лекция от Академията за ИТ лидери се проведе на 17.12.2008 г., традиционно в зала Мусала (325) на Факултета по математика и информатика. Даниела Миланова, Старши консултант продажби, Oracle България представи механизмите за съхранение и управление на структурирани и неструктурирани данни, защита от загуба на данни, начините за предотвратяване спирането на системите, както и контрол на достъпа до тях. В лекцията взе участие и Деница Пелова, Ръководител на екип и магистър по Софтуерни технологии, която разказа за опита си с Oracle SOA suite, при реализирането на проект за интеграция на онлайн магазин за пазаруване на 2be с тяхната SAP вътрешна система. По-голямата част от лекцията протече под формата на дискусия, в която активно участие взе публиката.

Средна оценка от присъствалите: 4.31

Постер:Poster