Sun – 12.03.2009, 16:30-18:30ч.

Reggie Hutcherson, Peter Karlsson, Chuk-Munn Lee, Sang Shin

Contemporary trends in the Java world: Java SE, Glassfish, Java FX, MySQL, OpenSolaris

Лектори:

  • Reggie Hutcherson, Manager of the Sun Technology Evangelism group, Sun Microsystems
  • Peter Karlsson, Solaris Technology Evangelist, Sun Microsystems
  • Chuk-Munn Lee, Senior developer consultant and technology evangelist , Sun Microsystems
  • Sang Shin, Java Technology Architect, Consultant and technology evangelist, Sun Microsystems

Кога: 12 март 2009 (четвъртък), 16:30-18:30ч.
Къде: ФМИ, бул. Джеймс Баучер 5, зала Мусала
Вход: свободен

Кратко съдържание:
С любезното съдействие на Sun Microsystems и като част от световните Sun Tech Days ви представяме най-новите Java новости: Contemporary trends in the Java world: Java SE, Glassfish, Java FX, MySQL, OpenSolaris Sun Evangelist Team

Обратна връзка:

На 12.03.2009 се проведе петата лекция на Академията: Contemporary trends in the world of Java Technologies: Java SE, Glassfish, Java FX, MySQL, OpenSolaris. Лектори бяха “евангелистите” от Sun Microsystems Reggie Hutcherson, Manager of the Sun Technology Evangelism group, Peter Karlsson, Solaris Technology Evangelist, Chuk-Munn Lee, Senior developer consultant and technology evangelist, Sang Shin, Java Technology Architect, Consultant and technology evangelist. Инициативата се проведе паралелно със световното турне Sun Tech days. Лекторите представиха най-новите технологии в Java света, както и активно лобираха за подкрепата на open source софтуера. Лекцията предизивка голям интерес и съответно е оценена много високо от присъстващите.

Средна оценка от присъствалите: 4.63

“Презентацията беше много добра, но можеше да й заделите повече време.” – коментира студент от присъстващите на лекцията.

Постер:Poster