CIO – 9.04.2009, 16:00-18:00ч.

Мирослав Вичев, Член на УС и изпълнителен директор на Банка ДСК, председател на Клуба на ИТ мениджърите в България

Архитектура на ИТ решения във финансовия сектор, технологии и организация

Лектор: Мирослав Вичев, Член на УС и изпълнителен директор на Банка ДСК, председател на Клуба на ИТ мениджърите в България

Кога: 9 април 2009 (четвъртък), 16:00-18:00ч.
Къде: ФМИ, бул. Джеймс Баучер 5, зала Мусала
Вход: свободен

За лектора:
Мирослав Вичев завършва Английска гимназия и Техническия университет в София. Кариерният му път тръгва от позицията началник отдел “Приложно програмно осигуряване” на Пощенска банка АД; продължава като старши консултант, а по-късно директор в “Управленско консултиране” на Deloitte & Touche DEC; следва “Майкрософт България” като ръководител на група за бизнес решения, а по-късно ръководител “Консултантски услуги”, като длъжността му включа изграждане на печеливша консултантска практика в областта на банки, финанси и публичен сектор; преди присъединяването му към Банка ДСК г-н Вичев е директор “Информационни технологии” в ТБ “Биохим”; в Банка ДСК е ръководител на направление “ИТ и операции” и член на Управителния съвет преди да поеме настоящия си пост.

Обратна Връзка:

Лекция 7 от Академията за ИТ лидери получи най-високата до сега средна оценка от попълнените feedback форми: Мирослав Вичев и темата „Архитектура на ИТ решения във финансовия сектор, технологии и организация” събраха „рейтинг” 4.83 (където 1 е най-ниската, а 5 е най-високата оценка). Лекцията беше по-скоро концептуално ориентирана в първата си част, като бяха разгледани по-популярните ИТ решения, използвани за нуждите на различни сектори на икономиката, като ERP, CRM и т.н. Втората част беше насочена конкретно към финансовия сектор и развитието на ИТ инфраструктурата на ДСК. Специално внимание беше обърнато към ролята на бизнес аналиста при производството и поддръжката на ИТ архитектури и възможността за всеки млад специалист да поеме в тази кариерна посока.

Постер:Poster