Posts tagged "Вичев"

Лекция 7:

CIO – 9.04.2009, 16:00-18:00ч.,Мирослав Вичев, Член на УС и изпълнителен директор на Банка ДСК, председател на Клуба на ИТ мениджърите в България