Posts tagged "технологии"

Лекция 7:

CIO – 9.04.2009, 16:00-18:00ч.,Мирослав Вичев, Член на УС и изпълнителен директор на Банка ДСК, председател на Клуба на ИТ мениджърите в България

Лекция 1:

IBM – 06.10.2008, 17:00 – 19:00,James Smith, Ed Elze, Samuel Thompson, Fiodar Zboichyk, Anislav Atanasov